SÖZLEŞMELİ TARIM DANIŞMANLIĞI TEBLİĞİ YAYIMLANDI
12 Nisan 2022

 

Tarımsal işletmelere danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlara sağlanacak desteklere dair Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ" 6 Nisan 2022 Tarih ve 31801 Sayılı Resmi Gezete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere tarımsal işletmelere danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Buna Tebliğe göre: Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak işletmelerin alanlarına göre, Çiftçi, Hayvan, Örtü Altı, Su Ürünleri, Arıcılık kayıt sistemlerinden birine veya Organik Tarım Bilgi Sistemi'ne kayıtlı olmaları gerekmekte,

Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar, her bir faaliyette bir defadan az olmamak üzere demonstrasyon, tarla günü, çiftçi toplantısı, çiftçi inceleme gezisi düzenleyecek ve bu faaliyetlerden tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşun tüm üyeleri faydalanabilecek,

Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri, serbest tarım danışmanı ve kuruluşlarda istihdam edilen tarım danışmanlarına Bakanlık uygulamalarına ilişkin eğitim verebilecek, Serbest tarım danışmanı ve kuruluşlarda istihdam edilen tarım danışmanları Bakanlık uygulamaları hakkında çiftçileri bilgilendirecek,

Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanı ve kuruluşlarda istihdam edilen danışmanlar, tarımsal işletmelerce üretilen ürünlerin dijital ortamda pazarlanması amacıyla Bakanlık tarafından yönetilen Dijital Tarım Pazarı'na (DİTAP) ilişkin çiftçilere bilgi verecek, Çiftçinin ürününü DİTAP üzerinden satmasına yönelik de gerekli destekler bu danışmanlarca sağlanacak,

Tarımsal danışmanlık hizmetinin giderleri, personel, büro, malzeme ve diğer gider kalemlerinden oluşacak, Ziraat odası ve üretici örgütlerine ödenen "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği"nin (TYDD) tamamı sadece tarım danışmanı ücreti, ücrete bağlı vergi ve sigorta giderleri olarak kullanılacak ve Tarımsal danışmanlık faaliyetinin diğer giderleri kuruluş kaynaklarından karşılanacak,

Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların denetlenmesi için ilde Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü, ilçede İlçe Müdürü başkanlığında üç kişilik bir denetleme komisyonu oluşturulacak,

TYDD'den faydalanmak isteyen kişi ve kuruluşlar, 10 gün içinde istenen belgelerle tarımsal danışmanlık hizmet bürosunun bulunduğu yerdeki İlçe Müdürlüğüne, İlçe Müdürlüğü bulunmayan yerde ise İl Müdürlüğüne başvurabilecektir.

–– Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2021/39) 

Okunma Sayısı: 539