Yıl Sonu İstişare Toplantısı Sonrası Basın Açıklaması
28 Aralık 2021

                                                                                   HAYKOOP MERKEZ BİRLİĞİ BASIN AÇIKLAMASI:
Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (HAYKOOP) tarafından düzenlenen Yükselen Değer Kooperatifçilik İstişare Toplantısı’nın ardından Genel Başkan Ahmet Ertürk bir Basın Bildirisi yayınladı.
Üreticimizin yalnız olmadığını hatırlatan ve üretime güç kazandıracak nitelikteki çiğ süt fiyatının belirlenmesinde etkin rol alan, Ulusal Süt Konseyimize, Üretici Örgütlerimize, Sanayicilerimize, Tarım ve Orman Bakanımıza, Hayvancılık Genel Müdürlüğümüz ile tüm Bakanlık çalışanlarımıza teşekkür eder, aşağıdaki taleplerimizi iletiriz:
1-Kaba yem üretiminin ve tüketiminin çeşitlendirilmesi ve verilen desteğin artırılması,
2-Meraların ıslah edilerek daha etkin kullanılması için ıslah ve tahsis çalışmaların hızlandırılması,
3-TMO’ dan mısır ve arpa müracaatlarının aile işletmelerine ve onların güçlü örgütü kooperatiflere tahsisin artırılarak devam etmesi,
4-Aşırı yem zamları karşısında piyasa regülâsyonu amacıyla kesif yem ithalatının gündeme alınması,
5-Kooperatiflerin çalışma sahası içerisinde sütün kalitesinin, düşmemesi, kayıt dışılığın önlenmesi ve kooperatifçiliğin teşvik edilmesi için kooperatif dışında süt toplanmasının engellenmesi,
6-Sütte 1kg sütle 1,5 kg yem alınabilir paritesinin uygulanmasının takip edilmesi,
7-Finans sıkıntısı çeken Kooperatiflere Bakanlıkça eskiden uygulanan İşletme Sermayesi ve Ortaklar Mülkiyetinde Kooperatif Projeleri faslından destek verilmesi.
Yeni yılda sorunlarından arınmış daha sağlıklı ve verimli üretim yapan mutlu çiftçi ortaklarımızla birlikte ve beraberce sağlıklı daha nice yıllara erişmemiz temennisiyle saygılar sunarız.

Okunma Sayısı: 362