HAYKOOP MERKEZ BİRLİĞİNDEN BÖLGE ZİYARETLERİ

Merkez Birliğimiz bünyesinde bulunan Kooperatiflerimizin ihtiyaçlarını yerinde incelemek, bilgi alışverişlerinde bulunmak ve bazı konularda onları bilgilendirmek amacıyla Kırıkkale, Tokat, Sivas, Erzincan ve Erzurum İllerini kapsayan Bölge Birlikleri ziyaretlerini gerçekleştirdi.. Yapılan ziyaretlere Merkez Birliği Genel Başkanı Ahmet Ertürk, Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Birlik Başkanı Faruk Özen, Merkez Birliği Koordinatörü Mehmet Taşan ve Merkez Birliği teknik elemanı Ziraat Mühendisi Tuna Tosun katıldı.

Toplantılara katılan Bölge Birliklerine bağlı Kooperatif Yöneticilerine 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununda yapılan değişiklikle, yeni uygulamaya konulan Kooperatif Bilgi Sisteminde (KOOPBİS) Kooperatiflerle ilgili bütün bilgilerin Yönetim Kurulları veya yetkilendirecekleri kişiler tarafında belirlenen süre içinde girilmesi gerektiği, bu sürenin altı ay daha uzatıldığı, bu süre içinde KOOPBİS sistemine bilgileri girmeyen Kooperatif Yöneticilerinin sorumlu olacağı anlatıldı.

      

Yıl başı itibariyle uygulamaya geçecek olan, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununda yapılan diğer bir değişiklik ise, dikey teşkilatlanmasını tamamlayan Kooperatiflerin kendi kanununa göre kurulan üst örgüt aracılığı ile desteklere başvuru yapabileceği, aksi halde Kooperatiflerin desteklemeden yararlanamayacağı bilgisi verildi. Bu durumda olan Kooperatiflerin uyarılması gerektiği ifade edildi.

           

Aynı Kanunda yapılan diğer değişikliğin de Eğitimle ilgili olduğu, 20 Milyon TL’nin üzerinde yıllık cirosu olan veya binin üzerinde ortağı olan kooperatiflerin Yönetim ve Denetim Kurullarının asil ve yedek üyeliğine seçilenlerin, seçildikleri tarihten itibaren 9 ay içinde 40 saatlik Kooperatifçilik Eğitimine katılmak zorunda olduğu, Ticaret Bakanlığından alınan yetkiyle HAYKOOP Merkez Birliğince yüz yüze ve online eğitimler verilmeye başlandığı ve bu süre içinde eğitime katılmayanların cezalı duruma düşecekleri dile getirildi.

Yapılan toplantılara katılan kooperatif temsilcileri özellikle maliyet artışlarından dolayı mağdur olduklarını, Bakanlıkça daha önceki yıllarda uygulanan Ortaklar Mülkiyetinde Hayvancılık Projelerinin tekrar başlatılmasını, Aile Bakanlığı tarafından finanse edilen KASDEP Projesinde borcunu ödeyen Kooperatiflere yeni projelerin uygulanmasını, bu yıl sonu itibariyle süresi dolacak olan, HAYKOOP Merkez Birliği ile Ziraat Bankasının ortaklaşa yürüttüğü Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenin Var-Büyükbaş” Projesinin uzatılmasını, Küçükbaş Hayvancılığının da Projeye dahil edilmesini, İhtiyaç olan Süt Toplama Araçları için destek sağlanmasını, Makine ekipman desteklerinde Kooperatiflere öncelik verilmesi gerektiğini dile getirdiler.

     

HAYKOOP Merkez Birliği’nin aldığı karar doğrultusunda Bölge Birliklerine yapılacak teknik ziyaretler devam edecektir.

Okunma Sayısı: 37

Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği © 2023

Yukarıöveçler Mh. Lizbon Cd. No:32/6 Çankaya / Ankara TEL:(0312) 438 48 48

Geliştirici ©