ZORUNLU KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİMİ

                                                                                                         

ZORUNLU KOOPERATİF EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 55 inci ve 65 inci maddesi ile 14/01/2022 tarih ve 31719 sayılı Kooperatifçilik Eğitim Yönetmeliğinin 5. Maddesine göre; Faaliyet konusuna bakılmaksızın yıllık 20 milyon Türk lirası ve üstü net satış hasılatı olan kooperatifler veya Faaliyet konusuna bakılmaksızın 1.000 ve daha fazla ortağı bulunan kooperatiflerin Yönetim, Denetim organları ve bunların yedeklerine seçilenler için zorunlu eğitim şartı getirilmiştir.

Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği kapsamında Eğitim Sağlayıcı olarak yetkilendirilen Merkez Birliğimiz için düzenlenen “Kooperatifçilik Eğitimi Yetkilendirme Protokolü” Ticaret Bakanlığı ve Merkez Birliğimiz tarafımızdan imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Bu doğrultuda yönetim, denetim kurulu üyeleri ve bunların yedekleri seçildikleri günden itibaren 9 ay içerisinde toplam 40 ders saatlik bu eğitimi almak zorundadır. Bu eğitimlere katılmayan kurul üyelerinin görevleri düşecektir. Bu durumda mağduriyet yaşanılmaması için şartları taşıyan Kooperatiflerin Bölge Birlikleri aracılığıyla Merkez Birliğimize müracaat edecek Bölge Birlikleri organizesinde eğitim programı düzenlenebilecektir.

Bölge Birliklerinde Kooperatif Eğitimleri düzenlenebilmesi için yüz yüze yapılacak eğitimlerde katılımcıların sayısının her sınıf için 40’dan az ve 50’yi aşmaması, Uzaktan eğitimlerde ise katılımcı sayısı en az 25, en fazla 250’yi aşmaması gerekmektedir. Kooperatifçilik Eğitimi ücreti kişi başı KDV dâhil 1.500 TL olup, Eğitime katılan Üyeler eğitim için ödedikleri ücreti Genel Kurul kararı alınması şartıyla kooperatiften alabileceklerdir. Ayrıca zorunlu eğitim şartlarını taşımasa da eğitim almak isteyen kooperatiflere de bu eğitimler verilecektir. 

                                                                                                         

Okunma Sayısı: 390

Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği © 2023

Yukarıöveçler Mh. Lizbon Cd. No:32/6 Çankaya / Ankara TEL:(0312) 438 48 48

Geliştirici ©