ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 23.Eylül.2022 Tarih ve 31962 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu değişiklikle Bakanlık tarafından tespit edilen aksaklıkların giderilmesi, taşra teşkilatında uygulama birliğinin sağlanması, devreye alınacak yeni iş modellerine ve geliştirilen yeni politikalara adapte olunması için başvurularının e-devlet üzerinden alınması için değişikliğe gidildiği belirtilmiştir.

Ürün güncellemesi yapacak çiftçiler ekim ayı itibarıyla başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Bundan ürün güncellemesi yapacak çiftçiler yararlanacak olup, arazi bilgilerinde değişiklik yapacaklar ve ilk defa ÇKS'ye kayıt olacak çiftçiler ise İl/İlçe Müdürlüğüne başvuru yapacaktır.

Bu yönetmelikle; Fiilen tarımsal faaliyette bulunulan, mirasçı oldukları ya da olmadıkları tarım arazileri ile tarım arazisi hissedarlarının kendi aralarında anlaşmak suretiyle ya da uzun zaman sonucu fiili kullanım durumu oluşmuş, hissedar oldukları ya da olmadıkları tarım arazilerinin belirlenen bölümlerinin kullanımı için fiili kullanım taahhütnamesi ile müracaat etmesi esas alınarak fiili kullanıma konu arazilerin tespit komisyonları tarafından yerinde yapılan kontroller sonrasında kaydedileceği belirtilmiştir.

Kiralanan arazilerle ilgili de; Kira sözleşmesine konu arazilerin ÇKS kayıtları sözleşmenin feshi veya sözleşmede belirtilen sürenin sonuna kadar devam edeceği, Kira sözleşmesinin tek taraflı feshi veya muvafakatnamenin geri alınması halinde noter marifetiyle yapılan fesih ihbar işlemiyle muvafakatnamenin geri alınması işleminin tebliğ/tebellüğ belgeleri ile birlikte il/ilçe müdürlüğüne ibraz edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Ziraat Odalarından her yıl alınan Çiftçi Belgesi, tüm başvurular için sadece ilk başvuruda alınacaktır.

Önceki düzenlemede 1 Eylül ile sonraki yılın 30 Haziran tarihleri arasında olan başvuru süresi, üretim planlaması yapılabilmesi için başvurunun başladığı 31 Aralık'a alınmıştır. Böylece önceden 10 ay süre ile olan başvuru süresi 4 aya düşürülmüş oldu. Ayrıca, 31 Aralık tarihine kadar başvuru yapan çiftçiler, ürün değişikliklerini şubat ayı içerisinde yapabilecektir.

Bunun yanında, ürün beyan formlarında yer alan muhtar ve 2 azanın imzası uygulaması da kaldırılmıştır.

            Üreticilerimize ve Ortaklarımıza hayırlı olasını dileriz.

Okunma Sayısı: 493

Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği © 2023

Yukarıöveçler Mh. Lizbon Cd. No:32/6 Çankaya / Ankara TEL:(0312) 438 48 48

Geliştirici ©