2020/4 NOLU DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

2020/4 NOLU DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ

UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

            15 Eylül 2022 Tarih 31954 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2022/26 Nolu tebliğ ile 2020/4 Nolu Tebliğde bazı değişiklikler yapılmıştır.

25/3/2020 tarihli ve 31079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2020/4)’nin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2022” olan bitiş tarihi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

Aynı Tebliğin 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve üretici birliklerinin ortaklarının/üyelerinin kapasiteleri ile uyumlu olmak kaydıyla ortak sağım ünitesi (sağım makinesi/sistemi ve soğutma tankı alımı) ve süt analiz cihazı, yem karma makinesi, balya makinesi alımına yönelik kredi talepleri de bu kapsamda değerlendirilir. Bu amaçla kredi talep edecek tarımsal amaçlı kooperatif ya da üretici birlikleri, kredi başvurusunda ortak sağım ünitesinden yararlanacak ortaklarının/üyelerinin isimlerini ve sağmal hayvan varlıkları ile ilgili bilgileri yazılı bir liste halinde ilgisine göre Banka veya TKK’ya bildirir.”

Ayrıca; Sulama Birlikleri, Kanatlı Sektörü, Yağlı Tohumlar, Muz Üretimi, Sağım ve Güneş Enerjisi Teknik Ekipman alımları ile ilgili hususlarda da değişiklik yapılmıştır.

Ortaklarımıza ve bütün üreticilerimize hayırlı olsun.

          Tebliğ Değişikliği Linki:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220915-7.htm

 

 

Okunma Sayısı: 318

Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği © 2023

Yukarıöveçler Mh. Lizbon Cd. No:32/6 Çankaya / Ankara TEL:(0312) 438 48 48

Geliştirici ©