Yetiştiricilerimizi Mağdur Eden Buzağı Desteklemesindeki Üreme Parametreleri Değişti

4 Ağustos 2022 Tarih ve 31913 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 10/11/2021 tarihli ve 4760 sayılı yürürlüğe konulan 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin birinci alt bendinde yer alan “810 gün” ibaresi “960 gün” şeklinde, “450 gün” ibaresi “600 gün” şeklinde değiştirilmiştir.

Yetiştiricilerimizin mağduriyetini gidermek için Merkez Birliğimizin yoğun çalışmaları sonucunda yapılan bu değişiklikten önceki uygulamayla Buzağı desteklemesinde, üreme parametreleri; işletmelerin geçmiş kayıtlarındaki eksiklikler ve pandemi döneminde oluşan bildirim eksikliklerinden dolayı 1.100.000 baş buzağı destek kaleminden yararlanamamış ve birçok yetiştiricimiz mağdur duruma düşmüştü. 

Buzağı kayıplarının önlenmesi ve birim hayvandan maksimum verim alınabilmesi adına uygulamaya alınan üreme parametreleri amacı doğrultusunda “Programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve üzeri yaşta, ilkine buzağılama yaşı en fazla 960 gün veya son iki buzağılama arası süre en fazla 600 gün olan ineklerin doğan buzağılarına ödenir” şeklinde revize edilerek destekleme kapsamı dışında kalan buzağıların desteklenmesi sağlanacaktır.

Ortaklarımıza hayırlı olsun.

Okunma Sayısı: 329

Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği © 2023

Yukarıöveçler Mh. Lizbon Cd. No:32/6 Çankaya / Ankara TEL:(0312) 438 48 48

Geliştirici ©