MERKEZ BİRLİĞİNİN 2021 YILI OLAĞAN MALİ GENEL KURULU YAPILDI

MERKEZ BİRLİĞİNİN 2021 YILI OLAĞAN MALİ GENEL KURULU YAPILDI

            Merkez Birliğimizin 2021 Yılı faaliyet dönemini kapsayan Olağan Mali Genel Kurul toplantısı 29.06.2022 Çarşamba günü Tarım ve Orman Bakanlığı Atatürk Konferans salonunda gerçekleşti.

            Genel Başkan Yardımcısı Recep Pulat’ın açılış konuşmasının ardından Divan Başkanlığına Ünal Önal, Başkan Yardımcılığına Osman Öztürk ve Kâtip Üyeliğe Halil İbrahim Bilir oy birliği ile seçildi.

Genel Başkan Yardımcısı Faruk Özen konuşmasında Rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamayan Genel Başkanımız Ahmet Ertürk beyin selamını iletti. Ayrıca;  1163 Sayılı Kooperatifler Kanunda yapılan değişiklikler ve devamında yayınlanan yönetmeliklerle Merkez Birliklerine ve Bölge Birliklerine yeni görevler yüklendiğini, bununla birlikte kooperatifçilik faaliyetlerinin daha da aktif hale geleceğini, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile Kooperatif Ortaklarıyla ilgili yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Hayvancılık Genel Müdürlüğü Proje ve Alt Yapı Daire Başkanı Emre GÜRÇAY söz alarak Konuşmasında çiğ sütün kalite ve desteklenmesi hakkında bilgi verdi. DGRV Temsilcisi Peter Ausmussen konuşmasında; kooperatif Merkez Birlikleri arasında işbirliğinin önemine işaret ederek ve bu işbirliği sürecinde kooperatiflerin daha güçlü olacaklarını belirterek konuşmasını tamamladı.

2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu sunan Recep PULAT;

1- Covid -19 Virüsüne karşı Alınmış olan tedbirlerin tarımsal alanda faaliyet gösteren ve tek geçim kaynağı tarım olan çiftçilerimizin üretimine olan etkisini en aza indirgemek ve üretimin sağlıklı bir biçimde devamını sağlamak adına tarımsal alanda faaliyet gösteren çiftçilerimizin işlerine devam etmeleri adına kısıtlama uygulamalarında muaf tutulmaları için ilgili Bakanlıklarla sürekli iletişim halinde bulunulmuştur. 

2-Pandemi sürecinde yasaklardan etkilenen toplantılar nedeni ile yapılamayan, 2019 -2020 yılı faaliyetlerini içeren ayrı ayrı genel kurulumuz bu dönemde icra edilmiştir.

3-Ticaret Bakanlığının uygulatmakta olduğu URGE (Ulusal Rekabeti Geliştirme Projesi)’nden yararlanılması için personelimiz ve şu anda hali hazırda Alman Kooperatifleri Konfederasyonu ile uygulamakta olduğumuz TAKBİ Projesi ekibi ile Kooperatif Akademi Birimi oluşturmaya yönelik örnek bir fizibilite raporu oluşturmuştur. Uygun bir proje destek ve hibe programı olması durumunda, Kooperatiflerimizin ortakları ile yönetim, denetim ve personel eğitimlerini giderebileceği bir merkezin oluşturulmasına yönelik gerekli ön çalışmalarda bulunulmuştur.

4-2020 yılının son aylarında almış olduğumuz yeni hizmet binamız içerisinde, ortaklarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına gerekli alt yapı ve tadilatları da tamamlayıp Yukarı öveçler mahallesi Lizbon caddesi 32 / 6 Çankaya Ankara adresinde bulunan yeni proje ofisimizin adresini resmi iletişim merkez ofis adresi olarak tescil ettirerek taşınma işlemi de gerçekleştirilmiştir.  

5-Ana sözleşmemizde sınırlı faaliyetleri bulunan merkez birliğimiz vermiş olduğu hizmetlerle alternatif hizmet birimlerine ulaşamaz durumdaydı. 2020 yılı genel kurulumuzda hazirunun kabul oyları ile ana sözleşmemizde tadilata gidilmiş ve 2021 yılı içerisinde faaliyet alanı birçok konuda genişletilmiş olarak tescil ettirilmiştir. Yeni çalışma konuları arasında bulunan sigorta hizmetini ortaklarına sunmak üzere, sigortacılık alanında yakında hizmet faaliyetlerini sunacak şekilde çalışmalarda bulunmuştur. Sigorta Acenteliği ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

6- 2003-2016 Yılları arasında uygulanan KASDEP Projesi kapsamında Kooperatif Ortaklarımızın borçları ve diğer sorunlarını görüşmek üzere Merkez Birliği Yönetim Kurulu ve Bölge Birlik Temsilcilerimizle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya YANIK ile 2.Eylül.2021 Tarihinde yapmış olduğumuz görüşme sonucunda borçlarla ilgili yapılanma yapılmıştır. Aynı görüşmede; değişik nedenlerle atıl kalan mevcut tesislerin tekrar ekonomiye kazandırılması ve borcunu ödeyemeyen ortakların borcunu ödeyebilir hale getirilmesi, ayrıca Projeden yararlanmamış geçim sıkıntısı yaşayan hedef kitlenin ve bilhassa kadınlarımızın ve gençlerimizin üretime kazandırılarak refah seviyesinin yükseltilmesi için yeni bir çalışma yapılması öngörülmüştür. Daha sonra Genel Başkan Sn. Ahmet Ertürk ve Merkez Birliği Koordinatörü Mehmet Taşan, 24.Mayıs.2022 Tarihinde Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile görüşerek Yeni hazırlanan Rehabilitasyon Projesini takdim etmişlerdir. İlgili Genel Müdürlük ile bir çalışma yapılması talimatı verilmiş ve teknik çalışmalar sürdürülmektedir.  

7-Manavgat’ta başlayıp hızla yayılan yangınlardan zarar gören çiftçilerimize tüm ortaklarımız adına Antalya il Tarım ve Orman Müdürlüğü ile görüşmelerde bulunulmuştur. Görüşmeler sonrasında en çok ihtiyaç duyulan Hayvan yemi olarak 250 çuval ve 20 adet sağım makinesi ile toplam 50.976 TL tutarında yardımda bulunulmuştur.

8-Geleneksel olarak Antalya’da düzenlediğimiz Kooperatif istişare Toplantımız, GL Platform Organizasyon firmasından alınan hizmetler ile birlikte 330 kooperatif ortağımızın katılımı ile “Yükselen Değer Kooperatifçilik” konu başlığı ile gerçekleştirilmiştir.

9-Çiğ sütün Sınıflandırılması ve analiz sonuçlarının bakanlığımızın süt kayıt sistemine otomasyon ile aktarılması konusunda imzalanan Protokol çerçevesinde Bakanlık Sistemi ile entegre çalışacak veri tabanı yazılımı kurulması için Yazılım firması ile anlaşılmıştır. Yazılım ve Donanım maliyetlerini düşürmek adına KÖY-KOOP, TARIM-KOOP Merkez birlikleri ile bir araya gelinerek imzalanan anlaşma ile toplam maliyet 3 e bölünerek Merkez birliklerine pay edilmiştir. Ayrıca konu ile alakalı olarak laboratuvar merkezi oluşturmak isteyen Bölge Birliklerimizin yapacakları Analiz Makinesi Alımına destek sağlamak adına Yatırım yapan Bölge Birliğine 1/5 oranında 5000 EURO hibe yardımında bulunulmasına karar verilmiştir.

10-Yapmış olduğumuz görüşmeler doğrultusunda ortaklarımıza TMO’dan ucuz arpa ve mısır tahsisleri yapılmıştır. Ayrıca başta TMO olmak üzere diğer kamu kurumlarımızdan talebi olan kooperatif ve birliklerimizin sorunlarının çözümü gayreti içerisinde olunmuş, süt ve yem Fiatları konusunda da üretici ortaklarımızın talepleri en yüksek düzeyde takip edilmiştir.

Okunan Faaliyet raporu görüşmeye açılarak onaylandı.

2021 yılı Denetim Kurulu faaliyet raporu Ahmet TİNTAŞ tarafından okunarak onaylandı.

2021 yılı Bilanço ve gelir ve gider tabloları okunarak onaylandı.

Merkez Birliğinin 2022-2024 Dönemi Stratejik Planı hakkında Serdar ÖZGÜN tarafından hayvancılık ve kooperatifçilik konusunda vizyon nasıl olması konusunda delegelere bilgi verildi.

3.230.000,00 TL olan 2022 yılı tahmini bütçesi okunarak onaylandı.

Proje karşılığı Kredi ve Hibe veren Avrupa Birliğine, Birleşmiş Milletlere, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna, Kalkınma Ajanslarına, Tarım ve Orman Bakanlığına, TMO, ESK, Şeker Kurumu, ziraat Bankası, Uluslararası Kalkınma Fonu'na (İFAD), Alman Kooperatifleri Konfederasyonu'na (DGRV) ve diğer proje finans kuruluşlarına birlikler ve kooperatifler adına uygun projeler hazırlanarak verilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, kredi ve hibenin tahsisi gerçekleştiğinde kullanılması hususlarında Yönetim Kuruluna oy birliğiyle yetki verildi.

Gerektiğinde gerek ortaklarımıza gerekse ortak olmayan çiftçilerimize kulak küpesi, suni tohumlama, aşılama, sürü yönetimi, üretimde hijyen şartlarının sağlanması gibi ihtiyaç duyulan konularda bölge birlikleri ile müşterek çalışmaların yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, verilen yetkinin bölgelerde birlikler marifeti ile uygulanmasının sağlanması konusu görüşmeye açıldı, bu hususta yönetim kuruluna oy birliğiyle yetki verildi. Verilen önerge ile ortakların ihtiyaç duydukları kooperatifçilik konusunda KOOPEP eğitimlerinin kendi imkânları veya ilgili kurumlarla işbirliği kurarak eğitim verme konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi konusu görüşmeye açıldı konu hakkında yönetim kuruluna yetki verildi.

Genel Kurul Toplantısı Divan Başkanı tarafından sonlandırılarak kapatılmıştır.

Okunma Sayısı: 481

Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği © 2023

Yukarıöveçler Mh. Lizbon Cd. No:32/6 Çankaya / Ankara TEL:(0312) 438 48 48

Geliştirici ©