YÜKSELEN DEĞER KOOPERATİFÇİLİK VE KOOPERATİF İSTİŞARE TOPLATIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK

TÜRKİYE HAYVANCILIK KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ
YIL SONU DEĞERLENDİRME VE İSTİŞARE TOPLANTISI
01 – 05 ARALIK 2021 TARİHLERİNDE ANTALYA’DA YAPILDI

Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri, HAYKOOP Bölge Birliği Yöneticileri ve Kooperatif Yetkililerinin katıldığı Yıl Sonu Değerlendirme ve İstişare Toplantısına yaklaşık 200 kişi katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan HAYKOOP Genel Başkanı Ahmet ERTÜRK; Bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Ülkemizde de tarım alanında Kooperatifçiliğin öneminin gittikçe arttığını, küçük işletmelerin güçlerini kooperatif çatısı altında birleştirmedikçe rekabet şansı olmadığını, son günlerde dövizdeki dalgalanmalarla hayvancılıktaki maliyetlerin, özellikle yem maliyetlerinin giderek artmasıyla zor günler yaşandığını, artan yem maliyetleri karşısında maliyetleri düşürmenin önemli bir yolunun kendi yemimizi üretmek olduğunu, çiğ süt fiyatının belirlenmesinde etkin rol alan, Ulusal Süt Konseyine teşekkür ettiğini, Süt Analizleriyle ilgili üç Kooperatif Merkez Birliğinin ortak çalışma yaptıklarını, Kaba yem üretiminin ve tüketiminin çeşitlendirilmesi ve verilen desteğin artırılması, Meraların ıslah edilerek daha etkin kullanılması için ıslah ve tahsis çalışmaların hızlandırılması gerektiğini, TMO dan mısır ve arpa müracaatlarının aile işletmelerine ve onların güçlü örgütü kooperatiflere tahsisin artarak devam etmesini, Aşırı yem zamları karşısında piyasa regülâsyonu amacıyla kesif yem ithalatının gündeme alınması gerektiğini, Kooperatiflerin çalışma sahası içerisinde sütün kalitesinin, düşmemesi, kayıt dışılığın önlenmesi ve kooperatifçiliğin teşvik edilmesi için kooperatif dışında süt toplanmasının engellenmesini, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununda yapılan değişikliklerle KOPBİS Sistemine geçileceğini, Dikey Teşkilatlanmanın zorunlu hale geldiğini ifade etti. Ayrıca beş günlük toplantı süresince, Tarım ve Orman Bakanlığından katılan yetkililerce bilgilendirme yapılacağını, sorunları olanların bizzat yetkililere doğrudan iletme imkânı olacağını, bu toplantıların iyi değerlendirilmesi gerektiğini, Ahır hijyeni, alternatif yem bitkileri üretimiyle ilgili sunumlardan yararlanılmasını belirtti.
Tarımsal Kalkınma Vakfı (TAK-VA) Genel Başkanı, önceki dönem TEDGEM ve TİGEM Genel Müdürü Mehmet TAŞAN da konuşmasında; “Ülkemizin en lokomotif sektörü olan tarım sektöründe halen; Verimli toprakların değişik nedenlerle tarım dışına çıkarılması, Arazi parçalanması, Yetersiz veya vahşi sulama, Kuraklık, Girdi fiyatlarındaki anormal artışlar, Finansman sorunu, Destek ödemelerindeki sorunlar, Doğal afet ve sigortalı alanların yetersizliği, Çiftçilerin sosyal Güvenlik sorunları, Pazarlama sorunları, Örgütlenme ve Eğitim yetersizliği gibi sorunları vardır. Ülkemizde tarımsal nüfusun önemli bir çoğunluğunu oluşturan küçük tarım işletmeler bulunmaktadır. Büyük işletmelerle rekabet etme gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu durumda üretici açısından ortaya çıkan en önemli ihtiyaç örgütlenme ihtiyacı olmaktadır. Yani güçlerin birleştirilmesidir. Ekonomik örgütlenmenin yetersizliği, Tarımda üretim planlaması yapılamamasına, Pazarlamada sorunlara, Tüketicide fiyat ve üreticide gelir istikrarsızlığının oluşmasına neden olmaktadır. Üretim planlaması yapılmadığından üretici kendi bildiği şekilde üretim yapmakta, pazar sıkıntısı yaşamaktadır. Geçmişte uygulanan ve olumsuzlar olmakla birlikte çoğu başarılı örnekleri olan Ortaklar Mülkiyetinde Kooperatif Projelerine benzer projeler geliştirilerek Kooperatif ve Üretici Birlikleri Projeleri cazip şartlarda desteklenmelidir. Proje ve uygulamalarda gerekli revizyonlar yapılarak hataların asgari düzeye inmesi sağlanmalıdır.” Dedi.
HAYKOOP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Haykoop Başkanı Faruk ÖZEN 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunun da Yapılan Değişiklik ve Getirdiği Yenilikler Hakkında katılımcılara bilgi verdi. “Kooperatifler kanununda yapılan değişiklikler son 10 yıl boyunca yapılan çalışmaların bir ürünüdür. Her ne kadar bazılarını rahatsız etse de Ülkemizde kooperatiflerin gelişmesine, daha iyi yönetilmesine, ülke ekonomisine katkı sağlamasına ve ortaklarına daha fazla hizmet üretmesine imkân verilmesi amacıyla bir hükümet programı olarak bazı değişikliklere gidilmiştir. Kooperatif yöneticilerinin eğitimi, denetimi, kooperatif bilgi sistemi, üst örgüt disiplini, elektronik genel kurul gibi birçok değişiklik ile kooperatifçilik ileriki yıllarda yeni bir vizyon kazanmıştır. Ancak kanunda yapılan değişikliğin diğer maddelerini hiçe sayıp bir maddesi günlük hesaplarına ters düşenlerin sağa sola koşuşturup dert yanmalarına ve üst örgütlenmeye getirilen yürürlük maddesinden dahi medet umulmasına anlam veremedik. Üst birlik örgütlenmesini er ya da geç yapacak olan kooperatiflerin tüzel kişi temsilcilerinin kararlarına biz saygı duyuyoruz. Herkes duymalı. Tek bir örnek verecek olursak her yıl noterlere defter onayı adı altında binlerce lira ödeyen kooperatiflerimiz üst birliği ortağı olduklarında sadece ve en fazla 60 TL ödeyeceklerdir.” Dedi.
Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu üyesi, Haykoop Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Haykoop Başkanı Recep PULAT da Süt Sektörünün Değerlendirmesi, Çiğ Sütün Kalite Analiz Desteği Hakkında Bilgiler verdiği konuşmasında: Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin 25.Ocak.2020 tarihli Tebliğin amacının sözleşmeli usulde sanayiye arz edilen çiğ inek sütünün, yağ ve protein değerlerine göre sınıflandırılması sağlanarak çiğ süt üretiminde kalitenin artırılmasını ve üretici gelirlerinin yükseltilmesi ile süt üretiminde verimliliğin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğunu, Sınıflandırılan Çiğ İnek Sütünün Analizine İlişkin Uygulama Talimatına göre Analiz yaptırmak isteyen üreticiler, üyesi olduğu üretici örgütüne dilekçe ile başvurması gerektiğini, Analize ilişkin numunelerin, Bakanlık il/ilçe müdürlüğü personeli nezaretinde numune alma personelince alınarak laboratuvara gönderildiğini, Şahit numunelerin analiz sonucu üreticiye bildirilerek numunenin en az 2 iş günü uygun koşullarda saklandığını, Numunelerin soğuk zincir ile en geç 1 iş günü içerisinde laboratuvara ulaştırılacağını, Analiz işlemleri tamamlandıktan en geç 1 gün içinde analiz sonucunun üreticilere mobil uygulamadan SMS olarak bildirildiğini, Numunenin usulüne uygun alınması, analiz edilmesi ve cihazdan online olarak Bakanlık Kayıt Sistemine aktarılabilmesinin sağlanmasının üretici/yetiştirici örgütünün sorumluluğunda olup ortaya çıkabilecek yetiştirici mağduriyetlerinin üretici/yetiştirici örgütünce karşılanacağını, çiğ süt desteklemesinden yararlanacak işletmeler için, Bakanlık ile Haykoop Merkez Birliği ortaklığında protokol hazırlandığını belirtti.
TMO Genel Müdür Yardımcısı Cihan SOYALP da konuşmasında; TMO olarak her zaman çiftçinin yanında olduğunu, değişen piyasa şartlarından çiftçilerin olumsuz etkilenmemesi için tedbirler aldıklarını, özellikle hayvancılık yapan küçük çiftçilerin yem ihtiyacına katkı sağlamak için cazip şartlarda arpa vs. tahsis edildiğini ifade etti.
Proğramın devamında Hayvancılık Genel Müdürlüğü Altyapı Ve Çevre İzleme Daire Başkanı Emre GÜRÇAY “Süt Sektörüne Bakış”, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teşkilatlanma Daire Başkanı Fatih KARA “1163 Sayılı Kooperatifler Kanununda yapılan Değişiklikler”, TAGEM Genel Müdürlüğü Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Süleyman ASLAN “Hayvan Islah Çalışmaları”, BÜGEM Genel Müdürlüğünden Uzman Mehmet Bülent AKÇAY “Yem Bitkileri Üretimi, Mevcut Durumu Ve Destekleme Çalışmaları”, DGRV (Alman Kooperatifler Birliği Kooperatifçilik Uzmanı Gürkan İLTUŞ “1163 Sayılı Kanun’un Getirdiği Taslak Yönetmelikler” hakkında sunu yaptılar. Karşılıklı sohbet havasında geçen sunumlardan katılımcılar bilgilendirildiler.
Alternatif Yem bitkileri konusunda Doç. Dr. Erdal GÜNCÜ ve Kimya Müh. Uğur VERGİLİ, “Kaba Yem ve Kompost Gübrede Üretici Fırsatları” ile ilgili görsel bilgiler verdi.
Toplantının son gününde Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim ARAP “Yöneticilik ve Girişimcilik Hakkında” katılımcılara liderlik, yönetim tarzı, kaynak ve stres yönetimi gibi konularda eğitici bilgiler verdi.
Toplantının kapanış oturumunda katılımcılara Soru-Cevap şeklinde online Anket yapılarak Değerlendirme sonuçları açıklandı. Daha sonra sunum yapan misafirlere Plaket Takdimi yapıldı.

Okunma Sayısı: 371

Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği © 2023

Yukarıöveçler Mh. Lizbon Cd. No:32/6 Çankaya / Ankara TEL:(0312) 438 48 48

Geliştirici ©