Hazinenin Özel Mülkiyetinde olan ve Devletin hüküm ve tasarrufunda olan yerlerin tarımsal üretim yapılmak üzere KİRALANMASI

Hazinenin Özel Mülkiyetinde olan ve devletin hüküm ve tasarrufunda olan yerlerin tarımsal üretim yapılmak üzere;

Toprağı ( eşi ve kendine ait) 60 dönümden az olan veya hiç toprağı olmayan gerçek kişilere 10 yıl süre ile kiralanmasını içeren tebliği bugün resmi gazetede yayınlanmıştır.

Tebliğe göre kiralanması uygun olan yerler Çevre ve şehircilik bakanlığının idaresindedir;

Kiralanacak taşınmazın ilk yıl kira bedeli o gün ki raiç bedelin %1,5’ uğu olarak belirlenir.

Kontroller sonucunda amacına uygun işletilen kiralanan yerler için 10 yıl sonunda tekrar bedel belirlenerek 10 yıl daha uzatılması mümkündür.

Bakanlıkça kiraya verilmesi uygun görülen taşınmazlar, İdarenin internet sayfasında ve hükümet konaklarında yirmi gün süreyle ilan edilir. Bu taşınmazlara ilişkin bilgiler çiftçilere duyurulmak üzere Tarım İdaresine de gönderilir.

Ayrıca, ilan edilen taşınmazlar ilgili muhtarlık ile ziraat odalarına da bildirilir

Tebliği de yer alan kiracılarda aranacak şartlar aşağıda ki gibidir.

Kiracılarda aranacak şartlar

MADDE 5 – (1) Hazineye ait tarım arazileri, tarımsal üretim yapılmak amacıyla taşınmazın bulunduğu;

  1. a) Köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde/mahallede ikamet eden,
  2. b) Köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte en az üç yıl süreyle o köyde/mahallede ikamet eden,
  3. c) Köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan ancak o köyde/mahallede ikamet etmeyen,

topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiraya verilebilir.

 

Uygulama; bu tebliğin yayınlandığı tarih itibari ile yürürlüğe girer.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200916-3.htm

Okunma Sayısı: 604

Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği © 2023

Yukarıöveçler Mh. Lizbon Cd. No:32/6 Çankaya / Ankara TEL:(0312) 438 48 48

Geliştirici ©