3. TARIM ŞURASI 2019

Bakanlığımızın kısa, orta ve uzun dönem stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla yapılmakta olan Tarım ve Orman Şûrasının çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesi hedefleri, işleyişi ve görevlerinin belirlenmesi amacıyla Şûra Yönetmeliği 17.05.2019 tarih ve 30777 Sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tarım ve Orman Şûrası ile bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminin geliştirilmesi; gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliğinin temini; kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyo-çeşitliliğin korunması ile bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı; çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi; tarımsal ve hayvansal üretimin planlanması, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesi; tarımsal piyasaların düzenlenmesi; orman ve mera yönetimi; tabiatın korunmasına ilişkin stratejiler oluşturulması hedeflenmektedir.

Orman Genel Müdürlüğü toplantı salonunda 17 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen III Tarım Orman Şûrası tanıtım toplantısına Genel Başkanımız Sayın Ahmet ERTÜRK, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve personelimiz ile birlikte, Merkez Birliğimizi temsilen katılım sağladık.

Şura Grupları aşağıdaki 21 ana başlıktan oluşmakta ve her bir grubun çalışmalarına Merkez Birliğimizi Temsilen Yönetim Kurulu, denetim Kurulu ve personelimiz ile birlikte katılımlar sağlayarak şura kararlarına Türk Tarımına, Kooperatifçiliğe ve ortaklarımızın menfeati doğrultusunda katkılar sağlamaktayız.

Çalışma Grupları Başlıkları

Okunma Sayısı: 773

Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği © 2023

Yukarıöveçler Mh. Lizbon Cd. No:32/6 Çankaya / Ankara TEL:(0312) 438 48 48

Geliştirici ©