Merkez Birliği aşağıdaki konularda faaliyet gösterecek bölge birliklerinin kurulmasını sağlar, kendine bağlı birlikleri çalışmaları konusunda yönlendirir, hayvancılığın geliştirilmesi için projeler oluşturur, eğitim çalışmaları yapar ve  kendine bağlı birlikleri denetler. Her çeşit hayvancılık ve hayvansal ürünün istihsal, imal, nakil, depolama işlerinin yapılmasında ortaklara yardımcı olmak.

  • Amaçları kapsamındaki hayvanların ırklarını iyileştirmek, verimlerini arttırmak için her türlü ıslah çalışması, tabii  tohumlama, suni tohumlama, embriyo transferi, genetik kopyalama, diğer biyoteknolojik faaliyetler ile soy kütüğü kayıtlarının tutulması, pedigri düzenlemesi ve damızlık  hayvanlar ile  sperma ithalini yapmak veya ortak birlikler    vasıtasıyla yaptırmak. Bakanlığın uygulamaya koyduğu hayvan ıslah programı kapsamında ön soy kütüğü ve soy kütüğü  kayıtlarını ortak bölge birliklerine tutturmak.
  • Bakanlığı hayvancılığa ve yem bitkilerine verdiği teşvik ve desteklerinin tasdiklerini ortak bölge birliklerine ana sözleşmelerindeki gerekli madde değişikliğini yaptırarak sağlamak,
  • Ortak birliklere üye, proje uygulayacak kooperatiflerin damızlık, büyük ve küçük baş hayvanların bölge birliklerince yurt içinden ve  yurt dışından teminini sağlamak.